MikroTik konfiguracja OmniTik jako nadajnik radiowy.

W tym artykule opisana została kompletna konfiguracja ustawienia urządzeń firmy RouterBoard z systemem MikroTik jako nadajnik oraz klient radiowy. Tutorial został przeprowadzony na obecnie najnowszej wersji systemu MikroTik 6.45.6 wersja stable.

Użyte urządzenia: RouterBoard OmniTik UPA-5HnD, RouterBoard SXTsq lite 5.
Wersja systemu MikroTik: mipsbe-6.45.6 (stable)

Adresacja i opis interfejsów:
RB OmniTik podłączony jest do naszego routera poprzez kabel ethernet, zasilany przez PoE. Pula adresów naszego routera to 192.168.0.100-192.168.0.120 więc OmniTik otrzyma adres statyczny z tej klasy 192.168.0.10/24. Port ether1 oraz wlan1 połączone bridge1.
Klient który będzie się podłączał do OmniTik-a to RB SXTsq lite 5. Będzie miał ustawiony NAT na port ether1 i serwer DHCP z przydzielaniem dziesięciu adresów ip z puli 192.168.10.1-192.168.10.10.

Zaczynamy!

Logujemy się za pomocą winbox-a do naszego OmniTika. Z bocznego menu wybieramy Wireless następnie klikamy dwa razy na interfejs wlan1 oraz klikamy Advanced Mode.

Następnie przechodzimy do zakładki Wireless i kolejno uzupełniamy:

Mode: ap bridge
Band: 5GHz-only-N
Frequency: 5520
SSID: PGKOMP
Scan List: 5100-5900:10
Wireless Protocol: nv2
Frequency Mode: superchannel
Bridge Mode: disabled
Default Authenticate: odznaczone
Default Forward: odznaczone

Następnie przechodzimy do zakładki Data Rates i uzupełniamy:

Rate: configured
Supportet Rates A/G: 36Mbps, 48Mbps, 54Mbps
Basic Rates A/G: 36Mbps, 48Mbps, 54Mbps

Kolejno przechodzimy do zakładki Advanced i uzupełniamy:

Adaptive Noise Immunity: ap and client mode

Przechodzimy do zakładki HT i sprawdzamy czy zaznaczone są obydwa chain.

Następnie przechodzimy do zakładki HT MCS i uzupełniamy:

HT Supported MCS: MCS 4, MCS 5, MCS 6, MCS7, MCS 8, MCS 9, MCS 10, MCS 11, MCS 12, MCS 13, MCS 14, MCS 15
HT Basic MCS: MCS 4, MCS 5, MCS 6, MCS7, MCS 8, MCS 9, MCS 10, MCS 11, MCS 12, MCS 13, MCS 14, MCS 15

Przechodzimy do zakładki NV2 i zmieniamy:

Cell Radius: 10
Downlink Ratio: 80

Zatwierdzamy OK. Przechodzimy do połączenia interfejsów ether1 oraz wlan1 w bridge1. Z bocznego menu wybieramy Bridge. Następnie klikamy + w celu dodania nowego bridge i zatwierdzamy OK.

Przechodzimy do zakładki Ports i klikamy + w celu dodania interfejsu do naszego nowo utworzonego bridge1. Wybieramy interfejs ether1 oraz bridge1 i zatwierdzamy OK.

Klikamy + w celu dodania interfejsu wlan1 do naszego bridge1 i zatwierdzamy OK.

Następnie musimy nadać adres ip naszemu bridge1. Wybieramy z menu bocznego IP > Addresses i klikamy + w celu dodania nowej pozycji oraz uzupełniamy:

Address: 192.168.0.10/24
Interface: bridge1

Następnie musimy nadać adres ip naszemu bridge1. Wybieramy z menu bocznego IP > Addresses i klikamy + w celu dodania nowej pozycji oraz uzupełniamy:

Address: 192.168.0.10/24
Interface: bridge1

Następnie dodamy bramę domyślną. Wybieramy z menu bocznego IP > Routes , klikamy + w celu dodania nowej pozycji i uzupełniamy:

Gateway: 192.168.0.1

Nasz nadajnik radiowy jest w pełni skonfigurawany. Aby połączyć urządzenie należy dodać jego mac addres w zakładce Access List. W tym celu z menu bocznego wybieramy Wireless, przechodzimy do zakładki Access List i klikamy + w celu dodania nowej pozycji oraz kolejno uzupełniamy:

MAC Address: 6C:3B:6B:CB:B4:B9 (adres mac sxtsq lite 5 karty wlan1)
Interface: wlan1

Przechodzimy do konfiguracji klienta RB SXTsq Lite 5. Logujemy się za pomocą winbox, wybieramy zakładkę Wireless z menu bocznego a następnie klikamy dwa razy na interfejs wlan1. Przechodzimy do zakładki Wireless, klikamy Advanced Mode a następnie uzupełniamy:

Mode: station
Band: 5GHz-only-N
SSID: PGKOMP (taki sam jak w nadajniku)
Scan List: 5100-5900:10
Wireless Protocol: nv2
Frequency Mode: superchanel

Przechodzimy do zakładki Advanced i uzupełniamy:

Adaptive Noise Immunity: client mode

Kolejno konfigurujemy NAT. Wybieramy z menu bocznego IP > Firewall, przechodzimy do zakładki NAT klikamy dodanie nowej pozycji i kolejno uzupełniamy:

Chain: srcnat
Out. Interface: wlan1

Przechodzimy do zakładki Action i uzupełniamy:

Action: masquerade

Następnie wybieramy z menu bocznego IP > Pool oraz klikamy dodanie nowej pozycji i uzupełniamy:

Addresses: 192.168.10.1-192.168.10.10

i zatwierdzamy OK.

Adresujemy interfejs ether1 dla sieci wewnętrznej. Wybieramy z menu bocznego IP > Address i klikamy dodanie nowej pozycji oraz uzupełniamy:

Address: 192.168.10.254/24
Networks: 192.168.10.0

Zatwierdzamy OK.

Następnie dodajemy serwer DHCP, w tym celu z menu bocznego wybieramy IP > DHCP Server, klikamy dodanie nowej pozycji i uzupełniamy:

Interface: ether1
Address Pool: pool1

i zatwierdzamy OK.

Przechodzimy do zakładki Networks, klikamy dodanie nowej pozycji i uzupełniamy:

Address: 192.168.10.0/24
Gateway: 192.168.10.254
Netmask: 24

zatwierdzamy OK.

Następnie konfiguracja adresacji ip interfejsu wlan1. Adres ip będzie pobierany bezpośrednio z routera a nie z OmniTika. Z menu bocznego wybieramy IP > DHCP Client, klikamy dodanie nowej pozycji oraz uzupełniamy:

Interface: wlan1
Use Peer DNS: zaznaczone
Use Peer NTP: zaznaczone

Jak widać wszystko działa poprawnie. Po zalogowaniu do OmniTika w zakładce Registration widać podłączone urządzenie klienta SXTsq lite 5. Karta wlan1 sxtsq pobiera adres ip 192.168.0.119 z mojego routera.