Konfiguracja CAPsMAN – MikroTik.

CAPsMAN – Controlled Access Point system Manager. Umożliwia centralizację zarządzania sieciami bezprzewodowymi w jednym urządzeniu. Przedstawiona poniżej konfiguracja umożliwia kontrole użytkowników podłączających się do CAPs-a (RB433UAH) posiadającego dwie karty radiowe które kontroluje w pełni CAPsMAN RB433AH wcześniej skonfigurowany jako router.

Z lewego menu wybieramy CAPsMAN a następnie Manager. W oknie które widzimy zaznaczamy Enable, Certyficate: auto oraz CA Certyficate: auto po czym klikamy Apply. Czekamy chwile na wygenerowanie certyfikatów i klikamy OK.
10_1

Przechodzimy do naszego CAPs-a (RB433UAH). Wybieramy zakładkę Wireless i klikamy CAP. Włączamy CAPs-a zaznaczając Enabled, wybieramy interfejs którym będziemy zarządzać przez CAPsMANagera w tym przypadku to wlan1 i wlan2. Discowery Interfaces wybieramy ether1 –jest to interfejs do którego jest podłączony CAPsMANager. Jeśli zarządzamy CAPs-ami na odległość wybieramy interface którym jest nasz WAN –dostęp do internetu. Zatwierdzamy OK.
10_2

Dodajemy nowego bridge do którego dodajemy porty wlan1, wlan2, ether1. Jak widać poniżej karty wlan są zarządzane przez CAPsMANagera.
10_3

Logujemy się do CAPsMANagera (RB433AH). Jak widać pojawiły się nowe interfejsy cap1 i cap2 – są to karty wlan1 i wlan2 z naszego CAPs-a. Dodajemy do bridga nasze capsy po to aby urządzenie które podłączy się do naszego CAPs-a pobierało adresy dhcp naszego routera.
10_4
10_5

Zarządzanie naszymi CAPs-ami jest bardzo proste jednak jeszcze trochę ograniczone ale na proste wifi do domu lub hotspota wystarczy. Wybieramy CAPsMAN i w zakładce Interfaces dwa razy klikamy na kartę która nas interesuje. Następnie przechodzimy do zakładki Wireless i ustawiamy SSID, Mode oraz Country.
10_6

Na RB433UAH (CAPs) nasze ustawienia powinny się pojawić:
10_7

A w CAPsMANager w zakładce Registration Table widać urządzenia które się podłączyły do naszego CAPs-a.
10_8