MikroTik jako router.

Konfiguracja MikroTika jako routera bezprzewodowego. RouterBoarda z systemem MikroTik możemy konfigurować w każdy możliwy sposób, a jednym z nich i najbardziej podstawowym jest konfiguracja jako zwykły router.

Na początek opiszemy nasze dostępne interfejsy, czyli kolejno ether2 = WAN, ether1 = LAN, ether3 = LAN, wlan3 = LAN.
8_1

Następnie dodajemy nowego bridga w celu połączenia wszystkich interfejsów lan, nie jest to konieczne w przypadku gdy na wyjście lan przeznaczony jest tylko jeden interfejs. W celu dodania wybieramy bridge > + > i zatwierdzamy OK. Następnie przechodzimy do zakładki Ports i klikamy + . Następnie do naszego bridge dodajemy po kolei każdy interfejs LAN. Dodane interfejsy powinny pojawić się na liście w zakładce Ports.8_2

Po dodaniu nowego bridge przechodzimy do zakładki IP > Addresses gdzie dodamy adres ip (bramy domyślnej sieci lan) do bridge1.
8_3

Następnie dodamy masquerade. W tym celu klikamy IP > Firewall, wybieramy zakładkę NAT i dodajemy nową pozycję.
8_4

Uzupełniamy kolejno zakładkę General:
Chain: srcnat
Out. Interface: ether2

Przechodzimy do zakładki Action i pozycję Action z rozwijalnej listy wybieramy masquerade, potwierdzamy OK.
8_5

Następnie dodajemy pule adresów ip dla serwera dhcp. Przechodzimy do IP > Pool i klikamy dodanie nowej pozycji.
8_6

Uzupełniamy Addresses: 192.168.5.1-192.168.5.253 .
Następnie dodajemy nowy serwer dhcp. W tym celu wybieramy IP > DHCP Server i klikamy dodanie nowej pozycji +.
8_7

Uzupełniamy:
Interface: bridge1 (wszystkie nasze lany)
Address Pool: pool1 (pula adresów którą ustawiliśmy wcześniej)

Zatwierdzamy OK. Następnie wybieramy zakładkę Networks i kolejno uzupełniamy:
Address: 192.168.5.0/24 (adres naszej sieci)
Gateway: 192.168.5.254 (adres naszej bramy domyślnej bridge1) Netmask: 24

8_8

Ostatnią rzeczą jaką zrobimy jest ustawienie adresacji naszego łącza internetowego, w moim przypadku jest to:
Adres ip: 192.168.2.8/27
Brama: 192.168.2.30
DNS1: 8.8.8.8
DNS2: 8.8.4.4

Więc wybieramy zakładkę IP > Addresses i klikamy dodanie nowej pozycji. Wpisujemy adres wybieramy interface ether2 (jest to nasz WAN). Kolejno dodajemy brame domyślną wybierając IP > Routes i wybieramy dodanie nowej pozycji.
8_9

Kolejno uzupełniamy:
Dst. Address: 0.0.0.0/0
Gateway: 192.168.2.30

Zatwierdzamy OK. Następnie dodamy DNS-y w tym celu wybieramy IP > DNS i uzupełniamy:
8_11

Servers: 8.8.8.8
8.8.4.4
Allow Remote Requests: zaznaczone

 

Teraz możemy sprawdzić czy wszystko działa. Wybieramy IP > DHCP Server zakładka Leases gdzie powinny się pojawić hosty z przydzielonymi adresami ip podłączonymi do naszego Routera. Jak widać jest to telefon android z adresem ip 192.168.5.253, widać też ruch na interfejsie WAN oraz LAN wlan3 gdyż telefon jest podłączony po wifi.
8_10

W celu połączenia po wifi konfigurujemy kartę wlan3 LAN tak jak tu.