MikroTik jako AP.

Tym razem skonfigurujemy karte radiową w MikroTik-u tak żebyśmy mogli się połączyć z dowolnego urządzenia takiego jak laptop, telefon, tablet.

Logujemy się do naszego MT, wybieramy zakładkę Wireless a następnie włączamy interfejs wlan1.

7_1

Klikamy dwa razy na wlan1. Otworzy nam się okienko w którym klikamy na Advanced Mode z prawej strony.

7_2

Uzupełniamy opcje:
Mode: ap bridge
Band: 2GHz B/G
Frequency: 2417 (kanał nadawania)
SSID: MikroTik (dowolny SSID)
Country: Poland

Klikamy zakładkę Advanced i wybieramy Adaptive Noise Immunity: ap and client mode oraz Preamble Mode ustawiamy na long.

7_6

Wybieramy zakładkę Nstreme i zaznaczamy tylko opcję Disable CSMA.

7_7

W tym momencie nasza sieć powinna być widoczna. Jeżeli chcemy zabezpieczyć naszą sieć wifi klikamy Wireless zakładka Security Profiles i dodajemy nowy profil klikając +.

W zakładce General uzupełniamy WPA/WPA2 Pre-Shared Key -jest to hasło do naszej sieci wifi. Wybieramy typ szyfrowania i klikamy OK.

7_3

Następnie wybieramy ustawienia naszej karty wlan1 i wybieramy Security Profile w zakładce Wireless na profile1 -taki jaki ustawiliśmy przed chwilą.

7_4

Sieć powinna się pojawić na naszych urządzeniach:

7_5