MikroTik – zaawansowana konfiguracja hotspot.

W systemie MikroTik można skonfigurować potężny i zaawansowany system hotspot. W tym wpisie pokazana zostanie zaawansowana konfiguracja.

W tym artykule postaram się objaśnić pewne ciekawe funkcje, oraz odpowiedzieć na kilka pytań. O co chodzi z Walled Garden? Jak ustalić limit pobierania oraz wysyłania danych przez użytkowników? Jak ustalić limit czasu z którego może korzystać użytkownik? Jak ustalić reklamę która będzie się pojawiać użytkownikowi co określony czas? Jak stworzyć hotspota bez logowania użytkowników? Jak zmienić stronę logowania do hotspot?

Walled Garden.

Funkcja Walled Garden umożliwia niezalogowanym użytkownikom hotspot odwiedzanie konkretnych stron na które zezwolimy, np. każdy może odwiedzić pgkomp.pl, onet lub wp.

29_1

Po zalogowaniu dostępne są wszystkie strony i protokoły internetowe.

 

Ograniczenie przepustowości łącza.

W bardzo prosty sposób można ustalić limit prędkości łącza dla użytkowników hotspota. Wybieramy zakładkę User Profiles i edytujemy profil dla danego użytkownika w tym wypadku default. Prędkość pobierania i wysyłania ustalamy w przedziale rate limits jak na zdjęciu. W tym wypadku jest to 5MB/5MB. Możemy również dodać kilka profili i dla każdego ustalić inną prędkość np. osobne dla nauczycieli i uczniów.

29_2

 

Limit czasu.

Możemy nałożyć limit czasu korzystania z hotspota przez użytkownika. Wybieramy zakładkę Users, wybieramy użytkownika i klikamy dwa razy. Wyświetla nam się menu usera, wybieramy zakładkę Limits, i ustalamy Limits Uptime na 00:10:00 co daje 10 min. Po 10 minutach użytkownikowi pojawi się komunikat że przekroczył czas użytkowania usługi hotspot.

29_3

W tej zakładce możemy również ustalić limit danych które odebrał lub wysłał nasz użytkownik, jeżeli wyczerpie limit wyloguje go z hotspota.

 

Reklama – Advertise.

Wchodząc w zakładkę User Profiles i edytując profil, w naszym przypadku default czyli główny mamy do dyspozycji zakładkę Advertise. W tym menu możemy ustawić reklamę która będzie się wyświetlać klientom naszego hotspot co jakiś czas, konkretnie chodzi o otwieranie się strony internetowej np. pgkomp.pl. Advertise URL: http://pgkomp.pl jest to strona która będzie się otwierać, możemy dodać ich kilka, następnie określamy co jaki czas ta strona będzie się otwierać: Advertise Interval: 00:01:00, w tym przypadku co minutę. Pierwsza podana strona będzie się otwierać co minutę a druga co dwie minuty.

29_4

 

HotSpot bez logowania użytkowników.

Konfigurację hotspota bez logowania użytkowników można zrobić za pomocą Walled Garden. Ustalamy dostępne strony dla naszych klientów, blokujemy niechciane. Na koniec podmieniamy stronę login.html lub zmieniamy na stronę informacyjną, najlepiej podać nazwę darmowego hotspota. Strona ta pojawi nam się po podłączeniu do sieci wifi HotSpot_PG a użytkownik będzie mógł odwiedzać strony wpisane wcześniej w Walled Garden.

29_5

 

Jak zmienić stronę logowania do hotspot.

Otwieramy File List. Znajduje się tam plik login.html. Pobieramy go na dysk twardy komputera a następnie modyfikujemy według uznania. Przykład:

29_6

 

Funkcja Trial.

Możemy zezwolić użytkownikom naszego hotspota na korzystanie bez logowania przez określony czas, jest to funkcja Trial. Wybieramy zakładkę Server Profiles i klikamy dwa razy na profilu servera który nas interesuje. Następnie przechodzimy do zakładki Login i zaznaczamy ptaszkiem Trial. Niżej ustalamy Trial Uptime Limit np. 10 minut, jest to czas przez jaki użytkownik niezalogowany będzie miał dostęp do internetu. Kolejna opcja to Trial Uptime Reset, jest to czas który musi minąć aby użytkownik mógł ponownie skorzystać z Trial-a czyli korzystać z internetu nie logując się.

29_7