Backup MikroTik configuration script to FTP server.

Witam. Nowy skrypt do wysyłania backup konfiguracji systemu MikroTik na server ftp. Skrypt działa na wersji systemu MikroTik 7.14.3 . Skrypt zawiera trzy rodzaje backupu, plik .backup, plik export.rsc oraz export_compact.rsc.

Poniżej zamieszczam skrypt który można modyfikować według własnego uznania.

#config
:local server "192.168.x.x";
:local username "pgkomp321";
:local password "pgkomp123";

#skrypt
:log info "Starting Automatic Backup Script Configure By PGKOMP.PL"
:local date "$[/system clock get date]";
:local filename "";
:local filename2 ""; 
:local filename3 "";
:for i from=0 to=([:len $date] - 1) do={
:local char [:pick $date $i];
:if ($char = "/") do={
:set $char "-";
}
:set filename ($filename.$char);
:set filename2 ($filename2.$char);
:set filename3 ($filename3.$char);
}
:set filename ("$[/system identity get name]-".$filename);
:set filename2 ("$[/system identity get name]_export-".$filename2);
:set filename3 ("$[/system identity get name]_export_compact-".$filename3);
 
#backup
:log info "Backup Please wait...!!!"
/system backup save name=$filename;
:delay 5s;
:set filename ($filename.".backup");
:log info "Sending Backup Mikrotik to FTP Server............."
/tool fetch mode=ftp upload=yes user="$username" password="$password" src-path="$filename" dst-path="/backup/$filename" address="$server";
:delay 5s;
:log info "Deleting Backup Files........"
/file remove $filename;

#export
:log info "Export Please wait...!!!"
/export file=$filename2;
:delay 5s;
:set filename2 ($filename2.".rsc");
:log info "Sending Export Mikrotik to FTP Server............."
/tool fetch mode=ftp upload=yes user="$username" password="$password" src-path="$filename2" dst-path="/backup/$filename2" address="$server";
:delay 5s;
:log info "Deleting Export Files........"
/file remove $filename2;
 
#export_compact
:log info "Export Compact Please wait...!!!"
/export compact file=$filename3;
:delay 5s;
:set filename3 ($filename3.".rsc");
:log info "Sending Export Compact Mikrotik to FTP Server............."
/tool fetch mode=ftp upload=yes user="$username" password="$password" src-path="$filename3" dst-path="/backup/$filename3" address="$server";
:delay 5s;
:log info "Deleting Export Compact Files........"
/file remove $filename3;
 
:log info "Finished FTP Backup Script by PGKOMP.PL ...!!!!"

W skrypcie należy zmienić adres servera, użytkownika oraz hasło dla użytkownika ftp.

Zapraszam do pytań tu jak i również na naszym nowo otwartym forum link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *