Instalacja Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) w systemie Ubuntu Server 16.04 LTS.

W tym artykule opisana została kompletna instalacja serwera LAMP czyli apache, mysql, php oraz dodatkowo phpmyadmin w systemie Ubuntu Server 16.04 LTS. Jest to najnowszy system od ubuntu w którym jest sporo zmian, między innymi standardowym php w repozytoriach jest php7 a nie php5 jak do tej pory. Zauważyłem także spory problem z instalacją phpmyadmin do zarządzania bazami danych. Zmieniły się też nazwy interfejsów ze standardowego eth0 na enp1s0. System jest bardzo wydajny dlatego warto go zainstalować, a na tą chwilę nie znalazłem żadnych polskich opisów jak skonfigurować poszczególne usługi. Podobna instalacja została przedstawiona w jednym z poprzednich wpisów, użyty był system Debian, polecenia te działały również w Ubuntu 14.04.4 LTS, w wersji 16.04 musimy doinstalować więcej pakietów. Instalacja systemu przebiega bardzo podobnie jak w poprzednich wersjach więc to pominiemy. Do celów tego artykułu używam serwera Dell PowerEdge SC 1435, system zainstalowany w zakresie podstawowym, przy instalacji wybrałem jedynie standard system utilities oraz OpenSSH server. Po zakończonej instalacji doinstalowałem jedynie Midnight Commander komendą apt-get install mc. Jest to menadżer plików jak i edytor tekstu dużo łatwiejszy w obsłudze niż vi czy nano.

Przechodzimy do instalacji apache, mysql oraz php, phpmyadmin zainstalujemy na końcu żeby nie powstały żadne problemy. Wydajemy komendy:

sudo apt-get update

sudo apt-get install apache2 mysql-server php libapache2-mod-php php-mcrypt php-mysql

33_1

System zapyta czy zainstalować wymienione pakiety, oczywiście zgadzamy się wybierając t a następnie enter.

33_2

Następnie zostaniemy poproszeni o podanie nowego hasła użytkownika root dla baz danych mysql (może być inne niż systemowe), hasło podajemy dwa razy.

33_3

33_4

Na koniec musimy zrestartować apache komendą

sudo systemctl restart apache2

Jak widać serwer apache działa prawidłowo, wchodzimy na adres naszego systemu w moim przypadku http://192.168.4.224/ i otwiera nam się strona apache. Aby sprawdzić czy php działa poprawnie w katalogu /var/www/html/ utworzyłem plik info.php w który wpisałem:

<?php
phpinfo();

33_5

33_6

Teraz nadszedł czas na instalacje phpmyadmin, wydajemy komendę poniżej a następnie zgadzamy się na instalacje pakietów:

sudo apt-get install phpmyadmin php-mbstring php-gettext

33_7

W następnym kroku koniecznie musimy zaznaczyć apache i wybrać ok.

33_8

Następnie musimy przekonfigurować pakiet dbconfig-common więc wybieramy tak.

33_9

Kolejno musimy podać dwa razy hasło użytkownika root do panelu phpmyadmin.

33_10

33_11

Po kilku chwilach system zainstaluje pakiet, aby sprawdzić czy działa poprawnie wchodzimy na link http://ip-servera/phpmyadmin/ .

33_12

33_13

Jak widać wszystko działa poprawnie. Jeżeli będziecie mieli problemy z instalacją (miałem je podczas pierwszej instalacji) dodatkowo należy encryptować php dwoma poleceniami poniżej a na koniec zrestartować serwer apache:

sudo phpenmod mcrypt

sudo phpenmod mbstring

sudo systemctl restart apache2