Instalacja VNC w systemie Raspbian na platformie Raspberry Pi 2.

W tym artykule zaprezentuję instalację serwera VNC w systemie Raspbian. Dostęp zdalny do tego typu urządzeń bardzo upraszcza funkcjonowanie, nie trzeba podłączać klawiatury, myszki czy monitora. W bardzo prosty sposób możemy udostępnić pulpit raspberry pi na inne urządzenie (PC lub telefon).

Logujemy się do Raspbiana poprzez ssh, ewentualnie gdy mamy podłączony monitor i uruchomiony pulpit otwieramy terminal i wydajemy komendę która zainstaluje nasz VNCserver tightvncserver:

sudo apt-get install tightvncserver

32_1

32_2

Po kilku minutach serwer VNC zostanie zainstalowany, jak widać znajduje się w podstawowych repozytoriach systemu Raspbian. Następnie uruchamiamy serwer poleceniem:

tightvncserver

Program zapyta nas o hasło dostępu do raspberry pi, więc je podajemy dwa razy w celu potwierdzenia zgodności hasła. Kolejno system zapyta czy chcesz utworzyć konto użytkownika który może tylko podlądać pulpit ale nic nie wykona, ja wybrałem nie.

32_3

Następnie edytujemy a właściwie tworzymy plik z ustawieniami serwera VNC, wydajemy komendę:

sudo mcedit /etc/init.d/tightvncserver

*aby użyć mcedit (mc) musimy mieć zainstalowane mc (sudo apt-get install mc), jeżeli nie mamy i nie chcemy instalować możemy użyć innego edytora np. nano lub vi.

32_4

Plik jest pusty więc wklejamy do niego poniższy kod:

#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          tightvncserver
# Required-Start:    $local_fs
# Required-Stop:     $local_fs
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Start/stop tightvncserver
### END INIT INFO

### Customize this entry
# Set the USER variable to the name of the user to start tightvncserver under
export USER=’pi’
### End customization required
eval cd ~$USER
case „$1” in
start)
su $USER -c '/usr/bin/tightvncserver :1′
echo „Starting TightVNC server for $USER ”
;;
stop)
pkill Xtightvnc
echo „Tightvncserver stopped”
;;
*)
echo „Usage: /etc/init.d/tightvncserver {start|stop}”
exit 1
;;
esac
exit 0

*aby wkleić do mc coś ze schowka przez putty wciskamy kombinację Shift+Insert.

Następnie zapisujemy wciskając F10 i potwierdzamy.

32_5

Ostatnim krokiem jest dodanie uprawnień dla naszego pliku konfiguracyjnego oraz dodanie serwera VNC do procesów uruchamianych przy starcie systemu, dzięki temu nie będziemy musieli za każdym restartem Malinki uruchamiać tightvncserver-a. Wydajemy polecenia:

sudo chmod 755 /etc/init.d/tightvncserver //uprawnienia

oraz

sudo update-rc.d tightvncserver defaults //start systemu

32_6

Uruchamiamy urządzenie ponownie wydając polecenie:

sudo shutdown -r now

Po ponownym uruchomieniu Raspberry Pi mamy już dostęp poprzez VNC-Viewer z hasłem które ustaliliśmy podczas instalacji.

32_7

32_8

32_9

32_10

Jak widać wszystko działa poprawnie.

 

 

 

Skrypt pliku konfiguracyjnego pobrany ze strony MalinowePi.pl