Raspberry Pi Raspbian Watchdog.

W tym artykule opisana została instalacja oraz konfiguracja Watchdog w systemie Raspbian na urządzeniu Raspberry Pi 2. Od ostatniej aktualizacji Raspbiana nie działa opis watchdoga z Malinowepi więc postanowiłem opisać po swojemu. Od nie dawna jestem w posiadaniu cudownego urządzenia jakim jest Raspberry Pi 2. Nie podłączam do malinki tv, monitora czy klawiatury, pracuje tylko i wyłącznie zdalnie przez ssh i vnc. Bardzo często się zdarza że malinka się zwyczajnie zawiesi, niestety jak pracujemy zdalnie nie mam do niej dostępu i dlatego polecam instalacje Watchdog.

Przystąpmy więc do instalacji i konfiguracji. Logujemy się do raspberry przez putty i wydajemy polecenie:

sudo modprobe bcm2835_wdt

35_1

Następnie edytujemy moduły dopisując na końcu bcm2835_wdt:

35_2

35_3

Zapisujemy plik modules i przechodzimy do instalacji oprogramowania watchdog wydając polecenie:

sudo apt-get install watchdog chkconfig

35_4

Następnie włączamy watchdog poleceniem:

sudo chkconfig watchdog on

35_5

Uruchamiamy usługę watchdog poleceniem:

sudo /etc/init.d/watchdog start

35_6

Na wszelki wypadek wydajemy polecenie:

sudo update-rc.d watchdog defaults

35_7

W kolejnym kroku edytujemy plik:

sudo mcedit /etc/default/watchdog

w którym zmieniamy wiersz watchdog_module=„none” na watchdog_module=„bcm2835_wdt”

35_8

Przechodzimy do konfiguracji pliku watchdog poleceniem:

sudo mcedit /etc/watchdog.conf

35_9

W tym pliku możemy ustawić mnóstwo rzeczy, np. żeby malinka restartowała się jeżeli nie będzie odpowiedzi pinga np. z wp.pl lub z routera, możemy również ustawić opcje max-load która po zawieszeniu się raspberry lub przepracowaniu (chodzi o przepełnienie procka) zrestartuje się. W tym celu odznaczamy # przed max-load-1 = 24

35_10

Następnie restartujemy raspberry poleceniem:

sudo shutdown –r now

35_11

35_12

Jak widać po restarcie watchdog nie włączył się, więc w tym celu dodamy do crona polecenie startu watchdog co minutę. W tym celu edytujemy plik crontab poleceniem:

sudo mcedit /etc/crontab

i dopisujemy na końcu linijkę:

* * * * * root /etc/init.d/watchdog start

35_13

35_14

Jak widać po minucie watchdog sam się włączył.

35_15